Telefon

+420 731 552 599

E-mail

coaching@michaela-sotolova.com

Otevírací doba

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Firemní koučinkmot_firm_koucink

S firmami a podnikateli pracuji v oblastech vedení a výkonu, které jsou klíčovým předpokladem prosperity společnosti. Dohlížím, pomáhám a vedu manažery a podnikatele, pomáhám jim ujasnit si své obchodní cíle a záměry, rozvíjet jejich dovednosti a získat zdroje potřebné k úspěšnému vedení společnosti či podnikání.

Koučování probíhá v pravidelných intervalech na základě dohody a to buď osobně či telefonicky/skype. Pravidelným setkáváním směřujeme kupředu k efektivnímu dosažení cílů a výsledků.

Společně můžeme pracovat například v následujících oblastech:

• Strategie firmy/podnikání
• Stabilizace firmy/podnikání a její další rozvoj
• Marketing a propagace firmy
• Finanční plánování
• Personální řízení
• Zlepšení interní komunikace
• Restrukturalizace a vedení změn

 

Další služby

banner_individualni_koucink