Cesta za poznáním sebe a své identity je tím nejúžasnějším dobrodružstvím.

Je to cesta opravdové a nevratné proměny. Většinou na začátku této cesty bývá životní krize či zlomové období, ale pokud se na tuto cestu vydáme, začínáme odkrývat vlastní netušený potenciál, smysl života, moudrost a své hodnoty. Kráčet po této cestě znamená žít.

Najděte sami sebe! Najděte svou identitu!

signed

Po 15 leté praxi v oblasti řízení lidských zdrojů jsem se rozhodla rozšířit svůj obzor, kompetence a dovednosti právě kurzem koučování. Koučování je dnes můj život, plně jsem této dovednosti propadla a rozhodla se dále věnovat pomoci a podpoře druhých lidí. Vzhledem k tomu, že jsem i já za pomocí koučinku prošla trasformací sebe sama a našla svou identitu a smysl života, velmi této metodě věřím…

VÍCE O MNĚ